top of page

דורון בן יוסף

הקהל היה מהופנט, אתה התלהבת והתרגשת והיה קסם באוויר. חשבתי הרבה על מה בדיוק היה שם ופתאום נפל האסימון. ג'ראלד דראל. כמו שהוא היה יוצא למסעות איסוף בעלי חיים, כך גם אתה אוסף אותם במצלמה, כמו שהוא ראה בכל בעלי החיים שפגש ובכל בני האדם שהכיר, את היפה, האנושי והמצחיק, וסיפר על כך באהבה גדולה מתובלת בהמון הומור וחום אנושי כך גם אתה. סיפורים על בעלי החיים, על עצמך, המשפחה, התלמידים, שסופרו בהמון הומור ואהבה הדביקו וריתקו. גדלתי על ספרי ג'ראלד דראל ואני יכול לקרוא לך ביושר ג'ראלד דראל הישראלי.

מחכה לשמוע מכם

Thanks! Message sent.

bottom of page