עוזי מאירי

הצילום, הוא אחד התחומים הפנומנליים
באופן ההתבטאות שלך.
אבל אופי כתיבתך,
הוא החמצן שבך,
שבו אתה מבצע הנשמה
לכל הטובעים בשגרה.

מחכה לשמוע מכם

WEBSITE BY

נטליקון סוכנת דיגיטל לעסקים